ANJING-ANJING NERAKA

Sabda Rasulullah S.A.W kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apabila di dalamamal perbuatanmu itu ada kekurangan :· Jagalah lisanmu supaya tidak terjatuh di dalam ghibah terhadap saudaramu(muslimin).

· Bacalah Al-Qur'an

· Tanggunglah dosamu sendiri untukmu dan jangan engkau tanggungkandosamu kepada orang lain.

· Jangan engkau mensucikan dirimu dengan mencela orang lain.

· Jangan engkau tinggikan dirimu sendiri di atas mereka.

· Jangan engkau masukkan amal perbuatan dunia ke dalam amal perbuatanakhirat.

· Jangan engkau menyombongkan diri pada kedudukanmu supaya orangtakut kepada perangaimuyang tidak baik.

· Jangan engkau membisikkan sesuatu sedang dekatmu ada orang lain.

· Jangan engkau merasa tinggi dan mulia daripada orang lain.

· Jangan engkau sakitkan hati orang dengan ucapan-ucapanmu.Nescaya di akhirat nanti, kamu akan dirobek-robek oleh anjing neraka.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud, "Demi (bintang-bintang) yang
berpindah dari satu buruj kepada buruj yang lain."

Sabda Rasulullah S.A.W., "Dia adalah anjing-anjing di dalam neraka yangakan merobek-robek daging orang (menyakiti hati) dengan lisannya, dananjing itupun merobek serta menggigit tulangnya."


Kata Mu'adz, " Ya Rasulullah, siapakah yang dapat bertahan terhadapkeadaan seperti itu, dan siapa yang dapat terselamat daripadanya?"Sabda Rasulullah S.A.W., "Sesungguhnya hal itu mudah lagi ringan bagiorang yang telah dimudahkan serta diringankan oleh Allah S.W.T."
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...