Percakapan Sa'ad dan anaknya

Dari Amr bin Sa'ad bahwasanya ayahnya, yakni Sa'ad, suatu ketika berada di tengah-tengah domba gembalaannya. Lalu datanglah anaknya yang bernama Umar. Ketika Sa'ad melihatnya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan pengendara ini". Setelah berada di hadapannya, Umar berkata, "Wahai Ayahku, apakah engkau rela menjadi seoarang badui yang senatiasa berada di tengah-tengah domba-domba, sedangkan orang-orang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan di Madinah". Lalu Sa'ad menepuk dada Umar seraya berkata, "Diamlah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah Azza wa jalla mencintai hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya." (Hadits Shahih: diriwatakan oleh Muslim dan Ahmad)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...