Doa Abu Nawas Untuk "Menipu" Tuhan

Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab yang agung. Dilahirkan di bandar Ahvaz di Parsi, berketurunan Arab dan Parsi, beliau menjadi seorang yang ahli di dalam kesemua genre-genre puisi Arab ketika itu, namun reputasinya datang melalui lagu wain beliau (khamriyyat), dan puisi cinta budak lelaki (mudhakkarat)Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang ramai.

Suatu ketika ada tiga orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?"

"Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." jawab Abu Nawas. 
"Mengapa?" kata orang pertama. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan." kata Abu Nawas. Orang pertama puas kerana ia memang yakin begitu.

Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" 
"Orang yang tidak mengerjakan keduanya." jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang kedua. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan." kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas.

Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" 
"Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang ketiga. "Sebab pengampunan Allah kepada hambaNya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu." jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas.

Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya. "Mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda?"

"Manusia dibagi tiga tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati." 
"Apakah tingkatan mata itu?" tanya murid Abu Nawas. "Anak kecil yang melihat bintang di langit. la mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata." jawab Abu Nawas mengandaikan.

"Apakah tingkatan otak itu?" tanya murid Abu Nawas. "Orang pandai yang melihat bintang di langit. la mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan." jawab Abu Nawas. 
"Lalu apakah tingkatan hati itu?" tanya murid Abu Nawas.

"Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. la tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan KeMaha-Besaran Allah."

Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. la bertanya lagi.

"Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" 
"Mungkin." jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya murid Abu Nawas ingin tahu. "Dengan merayuNya melalui pujian dan doa." kata Abu Nawas "Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru." pinta murid Abu Nawas

"Doa itu adalah: llahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwaa 'alan naril jahiimi, fahabli taubatan waghfir dzunubi, fa innaka ghafirudz dzanbil 'adhiimi.

Sedangkan erti doa itu adalah: Wahai Tuhanku, aku ini tidak layak menjadi penghuni syurga, tetapi aku tidak akan mampu menahan panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah taubatku serta ampunilah dosa-dosaku. Kerana sesungguhnya Engkaulah Dzat yang mengampuni dosa-dosa besar. 

SUMBER (Kabarislam.com)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...