Kisah Pengemis Cantik Yang Bertangan Kudung

Pada zaman dahulu, telah terjadi malapetaka yang menimpa kaum Bani Israil, iaitu menghadapi kesulitan hidup. Waktu itu, ada seorang pengemis memasuki pintu rumah seorang kaya sambil mengucapkan, “Bersedekahlah kamu sekalian dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana Allah, sebab aku sejak 3 hari tidak makan & perutku terasa lapar sekali.”

Pada waktu itu, anak perempuan si kaya mengeluarkan roti yang masih hangat & diberikan kepada pengemis itu. Tiba-tiba, datanglah si kaya kepada anak perempuannya, kemudian memotong tangan kanan anak perempuannya, kerana member roti kepada si pengemis.
Atas sikap si kaya yang sedemikian, Allah SWT telah merubah keadaan hidupnya dengan menghilangkan semua harta kekayaannya, sehingga si kaya itu menjadi fakir bahkan meninggal dunia dalam keadaan hina, sedang anak perempuannya yang cantik lagi kudung tangannya itu keluar kampong masuk kampong meminta-minta dari rumah ke rumah.
Pada suatu hari, anak perempuan itu sampai di rumah seorang kaya & ketetapan itu si kaya itulah yang keluar. Si ibu yang melihat serta memperhatikan kecantikannya kemudian mempelawa masuk ke dalam rumah dan bermaksud hendak menjodohkan dengan anaknya.
 

Setelah dikahwinkan dengan anak si kaya itu, si ibu memberikan perhiasan & pakaian yang serba mewah sehingga pengemis perempuan itu bertambah cantik.
Setelah malam tiba, si ibu menghidangkan makan malam. Pada waktu makan, pengemis perempuan itu mengeluarkan tangan kirinya. Sang suami berkata, “Sungguh aku mendengar bahawa orang fakir itu kurang tahu cara sopan santun; untuk itu keluarkanlah tanganmu yang kanan & makanlah dengan tangan kananmu.”
Anak perempuan pengemis itu masih mengeluarkan tangan kirinya. Sang suami mengulangi lagi suruhannya kepada perempuan itu. Perempuan itu merasa takut kalau-kalau diketahui cacatnya.
 

Tiba-tiba, ada suara dari sudut rumah, hai perempuan-Ku, sungguh engkau telah memberi sepotong roti kerana mengharapkan keredhaan-Ku, maka tidak ada halangan bagi-Ku menggantikan tangan kepadamu yang telah dipotong ayahmu dahulu.
Anak perempuan itu lalu mengeluarkan tangan kanannya dengan penuh ragu-ragu. Tiba-tiba tangannya sudah menjadi baik dengan kekuasaan Allah & makan bersama-sama dengan suaminya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...