KASIH SAYANG ALLAH S.W.T

Seorang lelaki dikenal sangat giat beribadah. Sayangnya ia selalu membuat
orang menjadi putus asa terhadap kasih sayang Allah. Hal itu dilakukan
sampai ia menemukan ajalnya.
Dalam riwayat itu dikatakan, setelah lelaki itu mati lalu menuntut kepada
Tuhan dari kekhusyukan ibadahnya selama di dunia, "Tuhanku, apakah
kebahagiaanku di sisi-Mu?"
"Neraka," jawab Allah.
"Tuhan, lalu di mana balasan dari kerajinan ibadahku?" tanya lelaki itu
kehairanan.
"Bagaimana boleh. Di dunia engkau selalu membuat orang berputus asa
terhadap kasih-sayang-Ku, maka hari ini Aku juga membuat engkau putus
asa terhadap kasih sayang-Ku," jawab Allah.
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...