TUJUH MACAM PAHALA YANG DAPAT DINIKMATINYA SELEPAS MATINYA

Dari Anas r.a. berkata bahawa ada tujuh macam pahala yang dapat diterimaseseorang itu selepas matinya.

1. Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi masjid itudigunakan oleh orang untuk beramal ibadat di dalamnya.

2. Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minumdaripadanya.

3. Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selagi ada orangyang membacanya.

4. Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.

5. Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannyabaik dari manusia atau burung.


6. Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan olehorang yang mempelajarinya.

7. Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ianya selalumendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar baginya

8. Yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur'an maka orang yangmengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkanajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : "Apabila telahmati anak Adam itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam :1. Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)2. Ilmu yang berguna dan diamalkan.3. Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...