DIBINASAKAN OLEH BURUNG HUD-HUD

'Auj bin Unuq adalah manusia yang berumur sehingga 4,500 tahun. Tinggi

tubuh badannya di waktu berdiri adalah seperti ketinggian air yang dapat

menenggelamkan negeri pada zaman Nabi Nuh a.s. Ketinggian air tersebut

tidak dapat melebihi lututnya.


Ada yang mengatakan bahawa dia tinggal di gunung. Apabila dia merasa

lapar, dia akan menghulurkan tangannya ke dasar laut untuk menangkap ikan

kemudian memanggangnya dengan panas matahari. Apabila dia marah atas

sesebuah negeri, maka dia akan mengencingi negeri tersebut hinggalah

penduduk negeri itu tenggelam di dalam air kencingnya.

Apabila Nabi Musa bersama kaumnya tersesat di kebun teh, maka 'Auj

bermaksud untuk membinasakan Nabi Musa bersama kaumnya itu.

Kemudian 'Auj datang untuk memeriksa tempat kediaman askar Nabi Musa

a.s., maka dia mendapati beberapa tempat kediaman askar Nabi Musa itu

tidak jauh dari tempatnya. Kemudian dia mencabut gunung-gunung yang ada

di sekitarnya dan diletakkan di atas kepalanya supaya mudah untuk

dicampakkan kepada askar-askar Nabi Musa a.s.


Sebelum sempat 'Auj mencampakkan gunung-gunung yang diunjung di atas

kepalanya kepada askar Nabi Musa a.s, Allah telah mengutuskan burung

hud-hud dengan membawa batu berlian dan meletakkannya di atas gunung

yang dijunjung oleh 'Auj. Dengan kekuasaan Allah, berlian tersebut

menembusi gunung yang dijunjung oleh 'Auj sehinggalah sampai ke

tengkuknya. 'Auj tidak sanggup menghilangkan berlian itu, akhirnya 'Auj

binasa disebabkan batu berlian itu.


Dikatakan bahawa ketinggian Nabi Musa a.s adalah empat puluh hasta dan

panjang tongkatnya juga empat puluh hasta dan memukulkan tongkatnya

kepada 'Auj tepat mengenai mata dan kakinya. Ketika itu jatuhlah 'Auj dengan

kehendak Allah S.W.T dan akhirnya tidak dapat lari daripada kematian

sekalipun badannya tinggi serta memiliki kekuatan yang hebat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...